in it

Product Description

 Shintaro D – Nayuta

 Shintaro D – Setsuna

 Kensuke Yasuhara – Nukiashi

 Kensuke Yasuhara – Sashiashi

 

Additional Information

Weight 0.25 kg
Artist

Shintaro. D / Kensuke Yasuhara

Label

INIT

Format

12″

Cat Nr.

INIT006

Additional Information

Shintaro. D / Kensuke Yasuhara
"INIT006"
(INIT)

12"

In stock

11.00

In stock

Product Description

 Shintaro D – Nayuta

 Shintaro D – Setsuna

 Kensuke Yasuhara – Nukiashi

 Kensuke Yasuhara – Sashiashi

 

Product Description

 Shintaro D – Nayuta

 Shintaro D – Setsuna

 Kensuke Yasuhara – Nukiashi

 Kensuke Yasuhara – Sashiashi

 

Additional Information

Weight 0.25 kg
Artist

Shintaro. D / Kensuke Yasuhara

Label

INIT

Format

12″

Cat Nr.

INIT006